ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียนวันแรกของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนใน อ.เสนางคนิคม

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายชยพล แพงเนตร ศึกษานิเทศก์, นายศุภลักษณ์ แพทย์รักษา นิติกร และศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา เพื่อติดตามความพร้อม และให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน ในวันเปิดเรียนวันแรกของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 พร้อมติดตามการฉีดวัคซีนของบุคลากรในโรงเรียน และมอบนโยบายการดำเนินการของโรงเรียนให้เป็นไปตามมาตรการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจังหวัดอำนาจเจริญ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ณ โรงเรียนชุมชนบ้านไร่สีสุก โรงเรียนอนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า) และโรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ โดยโรงเรียนได้มีการตั้งจุดคัดกรองนักเรียน การตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าพื้นที่โรงเรียน และมีการสวมหน้ากากอนามัย เพื่อเป็นการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/1876307389244315