ต้อนรับข้าราชการโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564  เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ พร้อมด้วยคณะบุคลากร สพป.อำนาจเจริญ ให้การต้อนรับและแสดงความยินดี กับข้าราชการที่โอนย้ายมาปฏิบัติราชการที่ สพป.อำนาจเจริญ โดยโอนย้ายมาจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน  2 ราย ได้แก่ นางสาวจักรีวรรณ์ สดีวงศ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และนายจามร หลอดโสภา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุม 3 สพป.อำนาจเจริญ


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/1876301875911533