ปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 31 ปีการศึกษา 2559 และผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564