ปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 31 ปีการศึกษา 2559 และผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ พบปะให้นโยบาย แนวทางการทำงานแก่ข้าราชการครูที่มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ซึ่งเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 31 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 3 คน และผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 จำนวน 10 คน ณ ห้องประชุม 3 สพป.อำนาจเจริญ


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/1874060672802320