ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียนวันแรกของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอนุบาลประจำอำเภอ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นายสุทธินาถ ทานนท์ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ พร้อมศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา เพื่อติดตามความพร้อม และให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน ในวันเปิดเรียนวันแรกของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 และมอบนโยบายการดำเนินการของโรงเรียนให้เป็นไปตามมาตรการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจังหวัดอำนาจเจริญ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ณ โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง) และโรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) จังหวัดอำนาจเจริญ


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/1876317999243254