พิธีเปิดการอบรมการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก ปีการศึกษา พ.ศ. 2564

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก ปีการศึกษา พ.ศ. 2564 ของกลุ่มโรงเรียนเทพนิมิตและกลุ่มโรงเรียนพระเหลา อำเภอพนา วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ดี ที่ถูกต้องให้กับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นการประกันการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจน เป็นการขับเคลื่อนนโยบายด้านการสร้างความเข้มแข็งการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ณ ห้องประชุมเทพนิมิต โรงเรียนอนุบาลพนา (อุดมวิทยากร) อ.พนา จ.อำนาจเจริญ

 

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/1871368016404919