พิธีเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนแกนนำเครือข่ายโรงเรียนปลอดบุหรี่จังหวัดอำนาจเจริญ