พิธีเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนแกนนำเครือข่ายโรงเรียนปลอดบุหรี่จังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนแกนนำเครือข่ายโรงเรียนปลอดบุหรี่จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนแกนนำเครือข่ายโรงเรียนปลอดบุหรี่ จากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ระดับประถมศึกษา และโรงเรียนพระปริยัติธรรม ในจังหวัดอำนาจเจริญ รวมทั้งสิ้น 19 โรงเรียน เพื่อสร้างเครือข่ายครูจิตอาสา และมุ่งเน้นการสร้างค่านิยมที่ไม่สูบบุหรี่ในสังคมไทยให้กับเยาวชน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพนาศึกษา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/1871361563072231