พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19

วันที่ 22 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายสุทธินาถ ทานนท์ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 เพื่ออบรมการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับครูและบุคลากรกลุ่มโรงเรียนศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม อ.พนา จ.อำนาจเจริญ


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/1868893756652345