ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งรับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2)สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาเจริญ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งรับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2)สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาเจริญประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งรับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2)สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาเจริญ