ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเสนอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)

วันที่ 15 ตุลาคม 2564  เวลา 09.30 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเสนอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564) เพื่อให้พิจารณาเสนอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ครั้งที่ 2 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สพป.อำนาจเจริญ


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/1862797843928603