ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ ครั้งที่ 8/2564 และประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 8/2564

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ ครั้งที่ 8/2564 โดยมี นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในการประชุม ในการนี้ นักเรียนในสังกัด สพป.อำนาจเจริญ ได้รับมอบรางวัลและเกียรติบัตรการประกวดเรียงความ บทกลอน เรื่องสั้น และภาพถ่าย เทิดพระคุณของแม่ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 จำนวน 5 ราย และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.อำนาจเจริญ ได้รับมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัด คุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบ จำนวน 2 ราย ต่อด้วยเวลา 11.00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 8/2564 ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัด อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระการประชุม

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/1823604981181223