ผอ.สพป.อำนาจเจริญ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา

วันที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น. นางดุจดาว ศิริวาลย์ ผอ.สพป.อำนาจเจริญ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา อำเภอหัวตะพาน เพื่อติดตามการบริหารและการจัดการสถานศึกษา โดยตรวจเยี่ยมดูความเรียบร้อยของอาคารเรียน สถานที่ ตลอดจนการจัดการสอบปลายภาคสู่การปิดภาคเรียนที่ 2/2566 พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ตลอดจนรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานพร้อมชี้แนะแนวทางแก้ไข เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพต่อไป โดยโรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา มีผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวม 10 คน นักเรียน 138 คน


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid0K8ajyvEYeYgDTtedbDthDXuLbSVMnm3ELjUBLLFBkqcTrHD6qhH39vwQbUPZiLDel

Loading