สพป.อำนาจเจริญ ประชุมกลุ่มนโยบายและแผน สังกัด สพป.อำนาจเจริญ ครั้งที่ 2/2567

วันที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายวีระชัย ไกยรัตน์ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน สังกัด สพป.อำนาจเจริญ ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุม 3 สพป.อำนาจเจริญ โดยมีบุคลากร กลุ่มนโยบายและแผน สังกัด สพป.อำนาจเจริญ เข้าร่วมประชุม เพื่อแจ้ง หารือและร่วมพิจารณาข้อราชการ ได้แก่ ระบบปักหมุดสารสนเทศและระบบ e-MES การติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid0nHcMMZP7kmC6KWMvKCFYb8EGhFdGj3Y8PCujZoLQMgBw7aR5vQ8DuwWDbeAUYZhwl

Loading