ลงพื้นที่ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับโรงเรียนปลายทาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564 ว่าที่ ร.ต.วิชชากร วงศ์จริยะกรณ์ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ พร้อมด้วย นางสาววิลัยวรรณ สุภชาติ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับโรงเรียนปลายทาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ จุดติดตั้งชุดอุปกรณ์ จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านนาหนองใหญ่ โรงเรียนคึมข่า โรงเรียนม่วงหนองแดงหนองกะเลา และโรงเรียนหัวดงหนองคลอง