การให้คำปรึกษา แนะนำ ครั้งที่ 2 ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ว่าที่ ร.ต.วิชชากร วงศ์จริยะกรณ์ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ ในฐานะประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง(Coaching Team) พร้อมด้วย นายประยูร เหมือนเหลา ผู้ทรงคุณวุฒิ(ข้าราชการบำนาญ) เป็นกรรมการ และ นายสมคิด จัยวัฒน์ ผอ.โรงเรียนบ้านโนนกุง เป็นกรรมการและเลขานุการ ร่วมเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำตามบทบาทหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับการประเมิน จำนวน 10 ราย มีความพร้อมในการรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศีกษา ในระยะเวลา 1 ปี ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สพป.อำนาจเจริญ

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/1817906025084452