สพป.อำนาจเจริญ ประชุมติดตามตัวชี้วัดนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นางปติมา กาญจนากาศ ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมผู้รับผิดชอบการรายงานการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Quick Policy : QP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม 3 สพป.อำนาจเจริญ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและจัดเตรียมข้อมูลพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง สำหรับการรายงานผลการดำเนินงานฯ ในรอบ 12 เดือน

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pramnated/posts/270362412174221?ref=embed_post

Loading