สพป.อำนาจเจริญ ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นางปติมา กาญจนากาศ ผอ.สพป.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายวีระชัย ไกยรัตน์ รอง ผอ. สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุม 2 สพป.อำนาจเจริญ เพื่อร่วมพิจารณาคัดเลือกตัวแทนส่งเข้ารับการคัดเลือกระดับเขตตรวจราชการ ระดับภูมิภาค และระพับ สพฐ. ตามลำดับ
รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pramnated/posts/270365652173897?ref=embed_post

Loading