ประชุมเตรียมการจัดโครงการชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. นางปติมา กาญจนากาศ ผอ.สพป.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายวีระชัย ไกยรัตน์ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมวางแผนเตรียมการจัดโครงการชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดอำนาจเจริญ ณ ห้องประชุม 3 สพป.อำนาจเจริญ วัตถุประสงค์ของโครงการชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ และให้ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานทำกิจกรรมร่วมกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำความรู้ที่ได้รับไปขับเคลื่อนโครงการนี้ ในสถานศึกษาให้เกิดประโยชน์ต่อไป

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pramnated/posts/269689492241513?ref=embed_post

Loading