ภารกิจ นางปติมา กาญจนากาศ ผอ.สพป.อำนาจเจริญ วันที่ 1 มิถุนายน 2566

1. ลงพื้นที่เยี่ยมค่ายลูกเสือจังหวัดอำนาจเจริญ ณ บ้านคึมใหญ่ ตำบลคึมใหญ่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ค่ายลูกเสือ..บรรยากาศ/สิ่งแวดล้อมดีมากๆ ถ้ามีกิจกรรมต่อเนื่องน่าจะมีชีวิตชีวาขึ้น

2. ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนอำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

โรงเรียนบ้านโสกกระแต้

โรงเรียนสายนาดงอุปถัมภ์

โรงเรียนบ้านหินขัน

โรงเรียนบ้านนาสีดา

โรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะห์ 1

โรงเรียนบ้านโนนกุง

เพื่อติดตามการดำเนินการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมชี้แนะแนวทางแก้ไข และเน้นย้ำนโยบายด้านความปลอดภัย พร้อมให้กำลังใจให้แก่บุคลากรในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพต่อไป