ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 นางปติมา กาญจนากาศ ผอ.สพป.อำนาจเจริญ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด เพื่อติดตามการดำเนินการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมชี้แนะแนวทางแก้ไข และเน้นย้ำนโยบายด้านความปลอดภัย พร้อมให้กำลังใจให้แก่บุคลากรในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพต่อไป ณ โรงเรียนบ้านเจริญสามัคคี อำเภอเมืองอำนาจเจริญ โรงเรียนบ้านโสกท่าวังหัน, โรงเรียนบ้านหนองแสง อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pramnated/posts/264113712799091?ref=embed_post

Loading