การขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางปติมา กาญจนากาศ ผอ.สพป.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายสุทธินาถ ทานนท์ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ ความเข้าใจตามแนวทางการขับเคลื่อน กิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม 1 สพป.อำนาจเจริญ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 252 คน
รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pramnated/posts/264117712798691?ref=embed_post

Loading