ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. นางปติมา กาญจนากาศ ผอ.สพป.อำนาจเจริญ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด เพื่อติดตามการดำเนินการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมชี้แนะแนวทางแก้ไข และเน้นย้ำนโยบายด้านความปลอดภัย พร้อมให้กำลังใจให้แก่บุคลากรในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพต่อไป ณ โรงเรียนบ้านดอนหมู, โรงเรียนบ้านหนองโนสวนโคก อำเภอเสนางคนิคม โรงเรียนนาคำ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pramnated/posts/263039462906516?ref=embed_post

Loading