ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ พร้อมด้วย คณะ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ และผู้อำนวยการกลุ่มสังกัด สพป.อำนาจเจริญ เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรับมอบนโยบายการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรค covid-19 ของกระทรวงศึกษาธิการใน 3 มาตรการ ของผู้บริหารจากสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับชม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สพป.อำนาจเจริญ