สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประปีงบประมาณ 2564

 

https://drive.google.com/drive/folders/1iqT3kuirkdWawVhuoHySIzwJI-ANSECz