เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

https://drive.google.com/file/d/1Hc7l0zUJi49bb2u9e1y7POlbd_mLzr1z/view