ประกาศราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกณ์สำหรับการเรียนการสอน (IC3)(IC4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกณ์สำหรับการเรียนการสอน (IC3)(IC4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/1lZI-viMJ784bt9nPtKshbY_bncehPmKS/view