โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ จัดกิจกรรม “วันไหว้ครู” ประจำปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนาย

Read more

โรงเรียนบ้านสมสะอาดเนินกุง กลุ่มโรงเรียนเสนางค์ประจิม ต้อนรับคณะนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566

Read more

โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ กลุ่มโรงเรียนเสนางค์ประจิม ประเมินสถานศึกษาตามโครงการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาสะอาดบรรยากาศร่มรื่น น่าอยู่ น่าดู น่าเรียนและปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน

Read more