โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ จัดกิจกรรม “วันไหว้ครู” ประจำปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2566 โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียนได้น้อมรำลึกถึงพระคุณครู ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ สั่งสอนให้ลูกศิษย์เป็นคนดี มีคุณธรรม สามารถประกอบกิจการงานที่ดี ทั้งนี้ยังมีพิธีมอบทุนการศึกษา จากกองทุนการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ ให้แก่นักเรียน จำนวนทั้งสิ้น 25 ทุน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย นายภูเวียง สืบสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้มอบทุนการศึกษา และเป็นประธานในพิธี คณะครูและนักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม