สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 16.30 น. นางปติมา กาญจนากาศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายวีระชัย ไกยรัตน์ รอง ผอ.สพป.อำนาเจริญ นายภูเวียง สืบสิน ประธานกลุ่มโรงเรียนเสนางค์ประจิม และคณะ ได้เดินทางมาเยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนบ้านศรีราชา ในนามศูนย์ความปลอดภัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ “ศป.สพป.อจ.” MOE Safety Center และได้มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน ให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง กลุ่มโรงเรียนเสนางค์ประจิม ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาเป็นอย่างสูง ที่ท่านได้มาเยี่ยมบ้านนักเรียนและมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนมา ณ โอกาสนี้