สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565