สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565

สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565