สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565

สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565