สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566

สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566