สพป.อำนาจเจริญ ประชุม ก.ต.ป.น. เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา