สพป.อำนาจเจริญ ประชุมคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. นางปติมา กาญจนากาศ ผอ.สพป.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายสุทธินาถ ทานนท์ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาสะอาด บรรยากาศร่มรื่น น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน และปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุม 2 สพป.อำนาจเจริญ

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/2317461801795536