สพป.อำนาจเจริญ จัดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงศตรวรรษที่ 21 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566