สพป.อำนาจเจริญ จัดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงศตรวรรษที่ 21 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. นางปติมา กาญจนากาศ ผอ.สพป.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายสุทธินาถ ทานนท์ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระบบออนไลน์ ผ่านระบบ voov meeting ถ่ายทอดสัญญาณจากห้องประชุม 3 สพป.อำนาจเจริญ เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น 10 โรงเรียน

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/2317456998462683