สพป.อำนาจเจริญ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษา”

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. นางปติมา กาญจนากาศ ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษา” ระบบออนไลน์ ผ่านระบบ voov meeting ถ่ายทอดสัญญาณจากห้องประชุม 2 สพป.อำนาจเจริญ วัตถุประสงค์ของการอบรมเพื่อ

– กำหนดมาตรการ แนวทางในการป้องกันภัย อุบัติเหตุ ความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสิทธิเสรีภาพทางสังคม

– ให้แนวทางแก้ปัญหานักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงเฉพาะหน้า ให้แก่โรงเรียนในสังกัด

– สร้างมาตรการรายงานเหตุการณ์ต่อผู้บังคับบัญชาอย่างฉับไว

– พัฒนาบุคลกรทางการศึกษาในการดำเนินการตามมาตรการด้านความปลอดภัย

ซึ่งกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมอบรมได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา รวมทั้งสิ้น 504 คน

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid0qBWUEFX2QoT9JDs8hCNb5SWrvW8z5Cf2zXCqN269HTYw3GFk6L3tGcgKcH1mo2fTl