การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางปติมา กาญจนากาศ ผอ.สพป.อำนาจเจริญ นายสุทธินาถ ทานนท์ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ ผอ.กลุ่ม, และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เพื่อการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบ Zoom Meeting รับชม ณ ห้องประชุม 3 สพป.อำนาจเจริญ

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid031xQaJDw5RsP8szLxMA7kyjyRdkDUjpuKx3bB1FAoWt45KYG8fcJC59qdZUWU2GT3l