สพป.อำนาจเจริญ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2566