สพป.อำนาจเจริญ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. นางปติมา กาญจนากาศ ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาตามโครงการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม 1 สพป.อำนาจเจริญ เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม พร้อมมอบนโยบายการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 และแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งได้เน้นเรื่องนโยบายของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา ด้านคุณภาพการศึกษา และด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  โดยมี คณะ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ, ผอ.กลุ่ม/หน่วย, ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุม

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid0EY3Pkh7gjLgNYDzwXThE3wEV5XSNivNQR6HVakbYCqYtk9YCHskP2UmUfvTpMJXKl