สพป.อำนาจเจริญ ร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการแว่นสายตาเด็กวัยเรียนเขตสุขภาพที่ 10