ร่วมประชุมขับเคลื่อนนโยบาย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน”

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการประชุมสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนนโยบาย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน” ให้สามารถขับเคลื่อนในระดับห้องเรียนเกิดผลสัมฤทธิ์กับผู้เรียนอย่างแท้จริง เพื่อยกระดับขีดความสามารถสู่การแข่งขันระดับนานาชาติ  ผ่านระบบทางไกล (Video Conference) โดยมีคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศธ. เป็นประธานและบรรยายพิเศษ พร้อมด้วย นายอัมพร พินะสา เลขาฯ สพฐ. บรรยายแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน” รับชม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สพป.อำนาจเจริญ