ตรวจเยี่ยมโรงเรียน และติดตามการจัดการเรียนการสอนช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2564

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ให้กำลังใจคณะครู และติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยได้มอบนโยบายการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาการศึกษาให้โรงเรียนได้นำไปปฏิบัติ ในกลุ่มโรงเรียนลุ่มน้ำโขงและกลุ่มโรงเรียนดงคำเดือย ณ โรงเรียนบ้านหินสิ่ว โรงเรียนบ้านเหล่ายางชุมสามัคคี โรงเรียนบ้านคำเดือย และโรงเรียนบ้านคำแก้ว อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On site