โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุของสถานศึกษา รุ่นที่ 2

วันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายวีระชัย ไกยรัตน์ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุของสถานศึกษา รุ่นที่ 2 สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุ ของสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 252 โรงเรียน ณ ห้องประชุม 1 สพป.อำนาจเจริญ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรการเงินของสถานศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานการเงิน การบัญชี การพัสดุ ของสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง รวมถึงได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา ทัศนคติและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานราชการ

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid02CSTzrjNj1XthLjVGb9wAXLVRyjb9wunMLXWkZ7RMXyjKWLbFc6nJjVsxZrbVpGNrl