โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุของสถานศึกษา รุ่นที่ 1

วันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุของสถานศึกษา รุ่นที่ 1 สำหรับเจ้าหน้าที่การเงิน การบัญชี ของสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 252 โรงเรียน ณ ห้องประชุม 1 สพป.อำนาจเจริญ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรการเงินของสถานศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานการเงิน การบัญชี การพัสดุ ของสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง รวมถึงได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา ทัศนคติและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานราชการ

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid0YgaqzN9hfS6v3Lay79v5AqoZY4bWJLpqQBhKL9AcX5nmcTHgYFHViB2Bir3tKhvcl