ขอความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาและตรวจสอบข้อมูลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566

บัญชีรายละเอียดคำร้องขอย้ายครู 1-2566