สพป.อำนาจเจริญ ร่วมมอบห้องสุขา และทุนการศึกษานักเรียนยากจน

วันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อำนาจเจริญ ร่วมมอบห้องสุขาและเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ครอบครัว เด็กชายชินรัตน์ ง่อมสงัด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และเด็กชายภานุวัฒน์ ง่อมสงัด นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านนาเมือง สังกัด สพป.อำนาจเจริญ พร้อมมอบทุนการศึกษา เป็นเงิน 2,000 บาท นำโดยนายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการมอบ

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid02NyGq6fa79LAfirYZXNoLqD2TDA4X9yJhENwFn6ctGJzWhKn4Zm4V7uL6tmoPwPcQl