สพป.อำนาจเจริญ ร่วมมอบห้องสุขา และทุนการศึกษานักเรียนยากจน